Зал 4. Місто у складі Великого князівства Литовського та під владою Речі Посполитої